Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @

Co je nového

aktualityINFORMACE A DOKUMENTY
ANEB, CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT:


DĚKUJEME RODIČŮM, DĚTEM A PŘÍZNIVCŮM
DUHOVÉ MATEŘINKY ZA POMOC PŘI ZAMYKÁNÍ ZAHRADY.

°
 
Informace o akcích a aktivitách školy
a jednotlivých tříd naleznete níže v sekci:

"Připravované celoškolní aktivity"
  a "Připravované aktivity na jednotlivých třídách"

°
MILÍ RODIČE,

naše škola pořádá Dny otevřených dveří vždy při akcích
určených pro rodiče,děti a příznivce školy
(např. Adventní dílny, Masopust pro rodiče a děti, Jarní tvořivé dílny ...).
Pokud byste však měli zájem vidět běžný provoz na třídách,
přivítáme Vás kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
na tel. čísle 724 276 722 (řed. školy Bc. Lucie Listopadová).°

INFORMACE
PRO RODIČE DĚTÍ, PRO KTERÉ PLATÍ OD 1. 9. 2017
ZE ZÁKONA POVINNÁ
PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Dětem s povinnou předškolní docházkou je stanovena povinná doba pobytu v MŠ
od 8.00 nejm
éně do 12.00 hod. Každou nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně do Omluvného listu. V případě, že tak neučiní, bude vyzván ředitelkou školy k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději
do
3 dnů ode dne výzvy. Po uplynutí uvedené doby bude  přikročeno k nahlášení na OSPOD.
(citace ze Školního a vnitřního řádu KMŠ 2017)

°
Informativní článek zabývající se problematikou dětských očí  ZDE


°
Využití finančních prostředků EU na rozvoj prioritních oblastí pro rozvoj a budoucí směřování školy
 v projektu, který nese název "Společně a hravě".°
Upozornění na nové facebookové stránky duhové mateřinky:
Mš Křesťanská.
 
  **

PŘIPRAVOVANÉ CELOŠKOLNÍ AKTIVITY:


15. 11. - konzultace s klinickou logopedkou Mgr. Ladou Hajžmanovou - od 7.00 hod.
- SBOROVNA v 1. patře na hlavním pavilonu

15. 11. - celoškolní focení dětí - sada fotografií s vánočním motivem - dopoledne
(Fotografovat se budou všechny děti. Vy se potom můžete rozhodnout,
zda si sadu ponecháte nebo ji vrátíte.
Pokud nemáte z nějakého důvodu o fotografování zájem,
je zapotřebí tuto skutečnost předem nahlásit na třídě.
Děkujeme za pochopení)

5. 12.
- mikulášská nadílka v duhové mateřince - během dopoledne

4. 12. - ADVENTNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY - od 15.00 hod. na všech třídách duhové mateřinky

13. 12. - VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ všech tříd a Duháčku - sál hotelu Prácheň od 16.30 hod.


*
PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH:

Třída BROUČCI
28. 11.
- program v klášteře

°
Třída PTÁČCI
21. 11.
- návštěva babiček a dědečků v 9.45 hod. - starší děti
26. 11.
- program v klášteře

 °
Třída OVEČKY:
29. 11.
- program v klášteře

°
Třída RYBIČKY
27. 11.
- program v klášteře

°
Třída ŽABIČKY


°

Třída MRAVENEČCI

°
DUHÁČEK

- scházíme se každé úterý od 15.30 - 16.00 hod. na třídě Ovečky


  *


POSLEDNÍ AKTUALIZACE PROBĚHLA  11. 11. 2018
*


SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE ZDE
RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ - ZDE
*
CHRAŇ SVŮJ SVĚT, CHRAŇ SVŮJ ŽIVOT

Záchranný
                    kruh
*

*