Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @

Co je nového

aktualityINFORMACE A DOKUMENTY
ANEB, CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT:

Děkujeme všem - malým i velkým - za účast na 50. výročí školy.

(v nejbližší době budou fotografie z této akce ke zhlédnutí na školním facebooku a na krestanska.rajce.net
Avšak vzhledem k blížící se "ochraně dat" GDPR Vás budeme muset všechny požádat o písemný souhlas - škola připraví podpisový formulář -
s možností takto fotografie zveřejňovat.
Fotografie na rajce.net bude zapotřebí zveřejňovat pouze pod heslem.
Děkujeme za pochopení. :-)

°

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-19 - ZDE


°

MILÍ RODIČE,

naše škola pořádá Dny otevřených dveří vždy při akcích
určených pro rodiče,děti a příznivce školy
(např. Adventní dílny, Masopust pro rodiče a děti, Jarní tvořivé dílny ...).
Pokud byste však měli zájem vidět běžný provoz na třídách,
přivítáme Vás kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
na tel. čísle 724 276 722 (řed. školy Bc. Lucie Listopadová).


°
UPOZORNĚNÍ

Bohužel musela být ukončena sbírka uzávěrů z PET lahví,
neboť se vyskytly problémy s firmou, se kterou rodina Kubíčka Ducháče spolupracovala.
Děkujeme všem, kteří se na sběru víček podíleli a pomohli tak dobré věci.
Pokud by z Vás někdo věděl o možnosti dále někomu tímto způsobem pomáhat,
budeme rádi, když nás na tuto možnost upozorníte.


°

INFORMACE
PRO RODIČE DĚTÍ, PRO KTERÉ PLATÍ OD 1. 9. 2017
ZE ZÁKONA POVINNÁ
PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Dětem s povinnou předškolní docházkou je stanovena povinná doba pobytu v MŠ
od 8.00 nejm
éně do 12.00 hod. Každou nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně do Omluvného listu. V případě, že tak neučiní, bude vyzván ředitelkou školy k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Po uplynutí uvedené doby bude  přikročeno k nahlášení na OSPOD.
(citace ze Školního a vnitřního řádu KMŠ 2017)

°
Informativní článek zabývající se problematikou dětských očí  ZDE


°

"ZAHRADA HROU aneb PROMĚNY NAŠÍ ZAHRADY"


na hlavní liště byla vytvořena nová záložka pod názvem "Zahrada",
kde budete mít možnost sledovat aktuální stav projektu v rámci grantové výzvy
"Zahrada hrou aneb Proměny naší zahrady"

°
Využití finančních prostředků EU na rozvoj prioritních oblastí pro rozvoj a budoucí směřování školy
 v projektu, který nese název "Společně a hravě".°
Nové fotografie z aktivit školy a tříd naleznete na krestanska.rajce.net.
°

Upozornění na nové facebookové stránky duhové mateřinky:
Mš Křesťanská.
 
  **

PŘIPRAVOVANÉ CELOŠKOLNÍ AKTIVITY:


21. 5. - 6. lekce plavání

22. 5. - celoškolní focení od 10.15 hod. (třídní fotografie)


23. 5. - konzultace s klinickým logopedem Mgr. Ladou Hajžmanovou - od 7.00 hod.
(hlavní pavilon - sborovna)


24. 5.
- ZUŠ OPEN - představení žáků ZUŠ v kulturním domě - od 10.00 hod.
(pouze starší děti)


25. 5. - návštěva klášterního kostela v rámci akce "Noc kostelů" - od 9.00 hod.
(prohlídka prostor kostela a věže, výstava prací)

28. 5. - 7. lekce plavání

31. 5. - oslava Dne dětí - program pro děti z MŠ připravený žáky ZŠ Komenského - od 9.00 hod.

4. 6. - 8. lekce plavání

7. 6. - spaní "školáčků" v KMŠ

9. 6. - 9. lekce plavání

13. 6. - konzultace s klinickým logopedem Mgr. Ladou Hajžmanovou - od 7.00 hod.
(hlavní pavilon - sborovna)

14. 6. - školní výlet - vodní hrad Švihov - program pro děti

18. 6. - 10. závěrečná lekce plavání

20. 6. - návštěva babiček a dědečků v KMŠ - dopoledne

22. 6. - PASOVÁNÍ předškoláčků na "školáky" - od 15.00 hod. a 16.30 hod.


*
PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH:

Třída BROUČCI
25. 6. - cyklovýlet "školáčků"

°
Třída PTÁČCI
26. 6.
- cyklovýlet "školáčků"

 °
Třída OVEČKY:
26. 6.
- cyklovýlet "školáčků"

°
Třída RYBIČKY

25. 6.
- cyklovýlet "školáčků"

°
DUHÁČEK - rády bychom poděkovaly všem dětem za snahu, výkony při vystoupeních
a za projevenou radost ze zpívání a rodičům za to, že nám své děti svěřili a věřili nám.
Děkujeme
  *


POSLEDNÍ AKTUALIZACE PROBĚHLA  20. 5. 2018
*


SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE ZDE
RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ - ZDE
*
ŠKOLNÍ ČASOPIS KAPIČKY

Kapičky

*
CHRAŇ SVŮJ SVĚT, CHRAŇ SVŮJ ŽIVOT

Záchranný
                    kruh
*

*