Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @

Co je nového

aktualityINFORMACE A DOKUMENTY
ANEB, CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT:

Přejeme všem, malým i velkým, krásné prázdninové dny
plné slunečních paprsků a letní pohody.

V měsíci červenci bude Křesťanská mateřská škola DUHA uzavřena. Provoz pro nahlášené děti zajišťuje MŠ Na Paloučku.
(telefonní spojení s MŠ Na Paloučku:
376 512 342, 725 849 091, 725 849 097)

Prázdninový omezený provoz v duhové mateřince bude probíhat
v měsíci srpnu na hlavním pavilonu.
(tel. 376 512 580, 728 777 315, 728 777 362, 728 128 680, 606 827 447, 723 229 793)


°
Informace o akcích a aktivitách školy
a jednotlivých tříd naleznete níže v sekci:

"Připravované celoškolní aktivity"
  a "Připravované aktivity na jednotlivých třídách"

°

V záložce "O nás" najdete schválený rozpočet na rok 2019
a střednědobý výhled rozpočtu.

°

MILÍ RODIČE,

naše škola pořádá Dny otevřených dveří vždy při akcích
určených pro rodiče,děti a příznivce školy
(např. Adventní dílny, Masopust pro rodiče a děti, Jarní tvořivé dílny ...).
Pokud byste však měli zájem vidět běžný provoz na třídách,
přivítáme Vás kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
na tel. čísle 724 276 722 (řed. školy Bc. Lucie Listopadová).°

INFORMACE
PRO RODIČE DĚTÍ, PRO KTERÉ PLATÍ OD 1. 9. 2017
ZE ZÁKONA POVINNÁ
PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Dětem s povinnou předškolní docházkou je stanovena povinná doba pobytu v MŠ
od 8.00 nejm
éně do 12.00 hod. Každou nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně do Omluvného listu. V případě, že tak neučiní, bude vyzván ředitelkou školy k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději
do
3 dnů ode dne výzvy. Po uplynutí uvedené doby bude  přikročeno k nahlášení na OSPOD.
(citace ze Školního a vnitřního řádu KMŠ 2017)

°
Informativní článek zabývající se problematikou dětských očí  ZDE


°
Využití finančních prostředků EU na rozvoj prioritních oblastí pro rozvoj a budoucí směřování školy
 v projektu, který nese název "Společně a hravě".°
Upozornění na nové facebookové stránky duhové mateřinky:
Mš Křesťanská.
 
  **

PŘIPRAVOVANÉ CELOŠKOLNÍ AKTIVITY:*
PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH:

Třída BROUČCI

°
Třída PTÁČCI

 °
Třída OVEČKY

°
Třída RYBIČKY

°
Třída ŽABIČKY

°

Třída MRAVENEČCI


°
DUHÁČEK

Děkujeme všem malým zpěváčkům za celoroční práci a vystoupení.
Doufáme, že nám zachovají přízeň i nadále.

  *


POSLEDNÍ AKTUALIZACE PROBĚHLA  3. 7. 2019
*


SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE ZDE
RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ - ZDE
*
CHRAŇ SVŮJ SVĚT, CHRAŇ SVŮJ ŽIVOT

Záchranný
                    kruh
*

*