Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @

Co je nového

aktualityINFORMACE A DOKUMENTY
ANEB, CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT:

UPOZORNĚNÍ
Uzavření Křesťanské mateřské školy Duha
v období vánočních prázdnin, tj. 23. prosince 2019 - 3. ledna 2020.

Provoz opět zahájen dne 6. ledna 2020.


°
Vyhlášení termínů pro ověření dosažených očekávaných výstupů pro individuálně vzdělávané děti:
12. prosince a 20. prosince 2019.

Doporučené materiály - viz.odkazy:

RVP PV
Konkretizované očekávané výstupy
Desatero pro rodiče

°

Informace o akcích a aktivitách školy
a jednotlivých tříd naleznete níže v sekci:

"Připravované celoškolní aktivity"
  a "Připravované aktivity na jednotlivých třídách"

°

V záložce "O nás" najdete návrh rozpočtu na rok 2020
a střednědobý výhled rozpočtu.

°

MILÍ RODIČE,

naše škola pořádá Dny otevřených dveří vždy při akcích
určených pro rodiče,děti a příznivce školy
(např. Adventní dílny, Masopust pro rodiče a děti, Jarní tvořivé dílny ...).
Pokud byste však měli zájem vidět běžný provoz na třídách,
přivítáme Vás kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
na tel. čísle 724 276 722 (řed. školy Bc. Lucie Listopadová).°

INFORMACE
PRO RODIČE DĚTÍ, PRO KTERÉ PLATÍ OD 1. 9. 2017
ZE ZÁKONA POVINNÁ
PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Dětem s povinnou předškolní docházkou je stanovena povinná doba pobytu v MŠ
od 8.00 nejm
éně do 12.00 hod. Každou nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně do Omluvného listu. V případě, že tak neučiní, bude vyzván ředitelkou školy k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději
do
3 dnů ode dne výzvy. Po uplynutí uvedené doby bude  přikročeno k nahlášení na OSPOD.
(citace ze Školního a vnitřního řádu KMŠ 2017)

°
Informativní článek zabývající se problematikou dětských očí  ZDE


°
Využití finančních prostředků EU na rozvoj prioritních oblastí pro rozvoj a budoucí směřování školy
 v projektu, který nese název "Společně a hravě". 
  **

PŘIPRAVOVANÉ CELOŠKOLNÍ AKTIVITY

5. 12. - mikulášská nadílka v duhové mateřince - dopoledne

6. 12. - Den otevřených dveří - Střední škola Horažďovice - pouze "školáčci" - 8.30 hod.

12. 12. - vánoční besídky na jednotlivých třídách (mimo třídy Mravenečci - 18. 12.
a třídy Ovečky - 8. 1. 2020)
- od 15.30 hod. (společné zpívání koled na schodišti před KMŠ - od 16.30 hod.)

17. 12. - interaktivní výukový program PLANETÁRIUM - 8.30 hod.

18. 12. - dědečkové a babičky v duhové mateřince - předvánoční program - 9.30 hod.
(vystoupení Duháčku, tvoření, předvánoční posezení s dětmi)

18. 12. - vánoční besídka na třídě Mravenečci - 16.00 hod.

19. 12. - konzultace s klinickým logopedem Mgr. Ladou Hajžmanovou - 7.00 hod.
(SBOROVNA - 1. patro hlavního pavilonu)
 
19. 12. - vystoupení Duháčku v KMŠ - 16.30 hod.

6. 1. 2020 - Tříkrálová sbírka - zpěv koled a návštěva kostela - 10.00 hod.

13. - 17. 1. 2020 - lyžařský kurz v Kašperských Horách - pouze nahlášené děti


*
PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH:

Třída BROUČCI

18. 12.
- program v klášteře se sestrou Ancillkou - smyslově symbolická pedagogika - od 9.30 hod.

°
Třída PTÁČCI

16. 12. - program v klášteře se sestrou Ancillkou - smyslově symbolická pedagogika - od 9.30 hod.

 °
Třída OVEČKY

19. 12. - program v klášteře se sestrou Ancillkou - smyslově symbolická pedagogika - od 9.30 hod.
8. 1. 2020 - vánoční besídka u Oveček - 15.30 hod.
°
Třída RYBIČKY

17. 12. - program v klášteře se sestrou Ancillkou - smyslově symbolická pedagogika - od 9.30 hod.
°
Třída ŽABIČKY

6. 12.
- Den otevřených dveří - Střední škola Horažďovice - 10.00 hod.

°

Třída MRAVENEČCI

18. 12. - besídka na třídě Mravenečci - 16.00 hod.

°
DUHÁČEK

Zpěváčci scházíme se každé úterý v 15.30 hod. na třídě Ovečky.
7. 12. - charitativní koncert v kulturním domě - ZRUŠENA ÚČAST Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ VĚTŠÍHO POČTU ZPĚVÁČKŮ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
18. 12. - vystoupení pro babičky a dědečky v duhové mateřince - dopoledne
19. 12. - vystoupení v duhové mateřince pro rodiče - 16.30 hod.

  *


POSLEDNÍ AKTUALIZACE PROBĚHLA  5. 12. 2019
*


SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE ZDE
RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ - ZDE
*
CHRAŇ SVŮJ SVĚT, CHRAŇ SVŮJ ŽIVOT

Záchranný
                    kruh
*

*