Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @

Co je nového

aktualityINFORMACE A DOKUMENTY
ANEB, CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT:


 
Informace o akcích a aktivitách školy
a jednotlivých tříd naleznete níže v sekci:

"Připravované celoškolní aktivity"
  a "Připravované aktivity na jednotlivých třídách"

°

Návrh rozpočtu školy na rok 2019

Návrh střednědobého rozpočtu školy

°

MILÍ RODIČE,

naše škola pořádá Dny otevřených dveří vždy při akcích
určených pro rodiče,děti a příznivce školy
(např. Adventní dílny, Masopust pro rodiče a děti, Jarní tvořivé dílny ...).
Pokud byste však měli zájem vidět běžný provoz na třídách,
přivítáme Vás kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
na tel. čísle 724 276 722 (řed. školy Bc. Lucie Listopadová).°

INFORMACE
PRO RODIČE DĚTÍ, PRO KTERÉ PLATÍ OD 1. 9. 2017
ZE ZÁKONA POVINNÁ
PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Dětem s povinnou předškolní docházkou je stanovena povinná doba pobytu v MŠ
od 8.00 nejm
éně do 12.00 hod. Každou nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně do Omluvného listu. V případě, že tak neučiní, bude vyzván ředitelkou školy k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději
do
3 dnů ode dne výzvy. Po uplynutí uvedené doby bude  přikročeno k nahlášení na OSPOD.
(citace ze Školního a vnitřního řádu KMŠ 2017)

°
Informativní článek zabývající se problematikou dětských očí  ZDE


°
Využití finančních prostředků EU na rozvoj prioritních oblastí pro rozvoj a budoucí směřování školy
 v projektu, který nese název "Společně a hravě".°
Upozornění na nové facebookové stránky duhové mateřinky:
Mš Křesťanská.
 
  **

PŘIPRAVOVANÉ CELOŠKOLNÍ AKTIVITY:


13. 12. - VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ všech tříd a Duháčku - sál hotelu Prácheň od 17.15 hod.
PLAKÁT ZDE

18. 12. - logopedická konzultace s Mgr. Ladou Hajžmanovou - od 7.00 hod. (sborovna)

19. 12. - předvánoční setkání s babičkami a dědečky v duhové mateřince - dopoledne


*
PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH:

Třída BROUČCI

20. 12. - program v klášteře

°
Třída PTÁČCI

17. 12.
- program v klášteře

 °
Třída OVEČKY:

21. 12. - program v klášteře

°
Třída RYBIČKY

18. 12.
- program v klášteře

°
Třída ŽABIČKY


°

Třída MRAVENEČCI

°
DUHÁČEK

- scházíme se každé úterý od 15.30 - 16.00 hod. na třídě Ovečky
13. 12. - vystoupení Duháčku v sále hotelu Prácheň - od 17.15 hod.
19. 12. - vystoupení pro babičky a dědečky v KMŠ - dopoledne
9. 1. - vystoupení pro děti z 1. tříd základních škol v KMŠ - od 9.30 hod.
 


  *


POSLEDNÍ AKTUALIZACE PROBĚHLA  9. 12. 2018
*


SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE ZDE
RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ - ZDE
*
CHRAŇ SVŮJ SVĚT, CHRAŇ SVŮJ ŽIVOT

Záchranný
                    kruh
*

*