Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @

Co je nového

aktualityINFORMACE A DOKUMENTY
ANEB, CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT:


POZVÁNKA na schůzi SRPŠ:

Dne 24. října 2019 od 15.30 hod. svolává předsedkyně Spolku rodičů a přátel školy při Křesťanské mateřské škole DUHA, Horažďovice paní Mgr. Jaroslava Frýzková členskou schůzi SRPŠ. Schůze se uskuteční na třídě Broučci.

Program členské schůze:

1.     Zahájení schůze a vyplnění prezenčních listin

2.     Kontrola usnesení

3.     Schválení programu

4.     Představení výboru spolku a kontrolní komise

5.     Zpráva o hospodaření spolku a schválení příspěvku na nový šk. rok

6.     Zpráva vedoucí školní jídelny paní Miloslavy Staňkové

7.     Zpráva ředitelky školy paní Bc. Lucie Listopadové

8.     Vystoupení hosta - Mgr. Lady Hajžmanové

9.     Seznámení s nadstandardy školy

10. Seznámení s plánovanými akcemi školy

11. Diskuze

     12. Usnesení, závěr

 

ÚČAST JEDNOHO Z RODIČŮ NUTNÁ! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


°
Naše škola ukončila z hygienických důvodů sběr hliníku.
Děkujeme za pochopení a všem ještě jednou velké díky za dlouholetou spolupráci.


°

Informace o akcích a aktivitách školy
a jednotlivých tříd naleznete níže v sekci:

"Připravované celoškolní aktivity"
  a "Připravované aktivity na jednotlivých třídách"

°

V záložce "O nás" najdete schválený rozpočet na rok 2019
a střednědobý výhled rozpočtu.

°

MILÍ RODIČE,

naše škola pořádá Dny otevřených dveří vždy při akcích
určených pro rodiče,děti a příznivce školy
(např. Adventní dílny, Masopust pro rodiče a děti, Jarní tvořivé dílny ...).
Pokud byste však měli zájem vidět běžný provoz na třídách,
přivítáme Vás kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
na tel. čísle 724 276 722 (řed. školy Bc. Lucie Listopadová).°

INFORMACE
PRO RODIČE DĚTÍ, PRO KTERÉ PLATÍ OD 1. 9. 2017
ZE ZÁKONA POVINNÁ
PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Dětem s povinnou předškolní docházkou je stanovena povinná doba pobytu v MŠ
od 8.00 nejm
éně do 12.00 hod. Každou nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně do Omluvného listu. V případě, že tak neučiní, bude vyzván ředitelkou školy k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději
do
3 dnů ode dne výzvy. Po uplynutí uvedené doby bude  přikročeno k nahlášení na OSPOD.
(citace ze Školního a vnitřního řádu KMŠ 2017)

°
Informativní článek zabývající se problematikou dětských očí  ZDE


°
Využití finančních prostředků EU na rozvoj prioritních oblastí pro rozvoj a budoucí směřování školy
 v projektu, který nese název "Společně a hravě". 
  **

PŘIPRAVOVANÉ CELOŠKOLNÍ AKTIVITY:


21. 10. - konzultace s klinickým logopedem Mgr. Ladou Hajžmanovou - 7.00 hod.
(SBOROVNA - 1. patro hlavního pavilonu)

24. 10. - členská schůze Spolku rodičů a přátel školy (SRPŠ) - 15.30 hod.
na hlavním pavilonu ve třídě Broučci
(členové výboru a kontrolní komise - od 15.00 hod. - SBOROVNA)
Účast alespoň jednoho z rodičů nutná. Děkujeme

*
PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH:

Třída BROUČCI

13. 11. - program v klášteře se sestrou Ancillkou - smyslově symbolická pedagogika - od 9.30 hod.
°
Třída PTÁČCI

11. 11. - program v klášteře se sestrou Ancillkou - smyslově symbolická pedagogika - od 9.30 hod.
 °
Třída OVEČKY

15. 11. - program v klášteře se sestrou Ancillkou - smyslově symbolická pedagogika - od 9.30 hod.
°
Třída RYBIČKY

14. 11. - program v klášteře se sestrou Ancillkou - smyslově symbolická pedagogika - od 9.30 hod.
°
Třída ŽABIČKY


°

Třída MRAVENEČCI


°
DUHÁČEK

Zpěváčci začínáme v úterý 1. 10. 2019 v 15.30 hod. na třídě Ovečky.
  *


POSLEDNÍ AKTUALIZACE PROBĚHLA  20. 10. 2019
*


SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE ZDE
RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ - ZDE
*
CHRAŇ SVŮJ SVĚT, CHRAŇ SVŮJ ŽIVOT

Záchranný
                    kruh
*

*