Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @


Jsem
šikulka

Jsem šikulka


ZÁJMOVÉ KROUŽKY A NADSTANDARDY V „DUZE“
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19:

Občanské sdružení Orin v zastoupení lektorky tance a cvičitelky jógy Libuše Holečkové nabízí:

  • Hrajeme si s pohybem - hravý pohyb a taneční krůčky za pomoci hudby,říkanek, písniček a pomůcek probíhá každou středu od 14.30 hodin do 15.30 hodin. Platby budou spláceny pololetně bezhotovostně přímo lektorce nebo v hotovosti (po domluvě).
Nabídka pro dospělé s p. Libuší Holečkovou:

Jóga pro psychické i fyzické zdraví a harmonii - středa 16.00-17.00 hod.
Večerní jóga harmonizační - středa 17.15-18.45 hod.
Tanec pro ženy - středa 19.00-20.00 hod.

Rehabilitační cvičení pro dospělé s p. Vladimírou Brabcovou - čtvrtek od 18.00 - 19.00 hodin.ACT - akrální koaktivační terapie ve skupinách s p. Radkou Lečovou-Prosserovou
- pondělí a pátek vždy od 18.00 - 20.00 hod.


  POKRAČUJEME V TĚCHTO AKTIVITÁCH:

„HBITÝ JAZÝČEK“

  Kroužek logopedické prevence "Hbitý jazýček"  se schází každý čtvrtek od 15.00
do 15.30 hodin
pod vedením pí. učitelek Jitky Nejedlé a Jany Turkové
(určené skupinky dětí se budou střídat po čtrnácti dnech).
Osvědčená spolupráce s klinickým logopedem Mgr. Ladou Hajžmanovou ze Strakonic bude i nadále pokračovat pravidelnými návštěvami u nás na zařízení, popř. v ambulanci paní Mgr. Hajžmanové ve Strakonicích.
 

„DUHÁČEK“

   

Zaštiťuje vskutku „duhové“ (pestré) činnosti. Je kroužkem pěveckým a hudebně pohybovým (s prvky dramatické výchovy a recitačními aktivitami). Přednostně uvítá starší předškolní děti, ale i děti mladší, které mají rády muziku, zpěv, tanec, divadlo, básničky. Duháček v průběhu roku vystupuje pro seniory v místním penziónu v době adventní, velikonoční, v kulturním domě pro maminky, ale i ve své škole pro kamarády a jejich paní učitelky…
  Schází se odpoledne každé úterý od 15.30 – 16.00 hodin
pod vedením učitelek Vlasty Kateřiny Čaplové a Jaroslavy Panuškové.