Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @


Jsem
šikulka

Jsem šikulka


ZÁJMOVÉ KROUŽKY A NADSTANDARDY V „DUZE“
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18:

Občanské sdružení Orin v zastoupení lektorky tance a cvičitelky jógy Libuše Holečkové nabízí:

  • Tanečně pohybové hrátky pro děti MŠ - hravé cvičení s říkankami a vyprávěním bude probíhat každou středu od 14.30 hodin do 15.30 hodin. Platby budou probíhat pololetně bezhotovostně přímo lektorce nebo v hotovosti (po domluvě). Aktivita začíná od 4. 10. 2017.

Zde můžete shlédnout vystoupení tanečního kroužku:
http://kmsh.rajce.net/
Pro vstup použijte - jméno: kmsh, heslo: kmshNabídka pro starší děti a dospělé s p. Libuší Holečkovou:
(aktivity začínají od 13. 9. 2017)

Jóga pro školáky - středa 15.45 - 16.45 hod.
Jóga pro zdravý pohybový aparát a harmonii - středa 17.15-18.45 hod.
Cvičení ve stylu Port de bras - středa 19.00-20.00 hod.

Rehabilitační cvičení pro dospělé s p. Vladimírou Brabcovou - čtvrtek od 18.00 - 19.00 hodin.

ACT - akrální koaktivační terapie ve skupinách s p. Radkou Lečovou-Prosserovou
- pondělí a pátek vždy od 18.00 - 20.00 hod.


  POKRAČUJEME V TĚCHTO AKTIVITÁCH:

  „DO YOU SPEAK ENGLISH?“

Tento kroužek má v „DUZE“ dlouholetou tradici, původně byl určen nejstarší věkové skupině s dobrou výslovností, ale není uzavřen ani dětem mladším, s nimiž máme z předchozích roků dobré zkušenosti.
Aktivitu lektoruje paní učitelka Mgr. Marie Ancilla Vaňková. Kurzovné 800 Kč za rok.
Děti se seznamují se základními anglickými výrazy, spojeními, učí se najít vztah k jazyku hravou formou.
Naučí se hry i písně. Kroužek se koná každý týden v pondělí od 15.15 do 16.00 hodin.
Aktivita začíná od 16. 10. 2017. Na první hodinu žádáme účast rodičů.


„HBITÝ JAZÝČEK“

  Kroužek logopedické prevence "Hbitý jazýček"  se bude scházet každý čtvrtek od 15.00
do 15.30 hodin
pod vedením pí. učitelek Jitky Nejedlé a Jaroslavy Panuškové
(určené skupinky dětí se budou střídat po čtrnácti dnech).
Osvědčená spolupráce s klinickým logopedem Mgr. Ladou Hajžmanovou ze Strakonic bude i nadále pokračovat pravidelnými návštěvami u nás na zařízení, popř. v ambulanci paní Mgr. Hajžmanové ve Strakonicích.
Začínáme od 12. 10. 2017. 

„DUHÁČEK“

   

Zaštiťuje vskutku „duhové“ (pestré) činnosti. Je kroužkem pěveckým a hudebně pohybovým (s prvky dramatické výchovy a recitačními aktivitami). Přednostně uvítá starší předškolní děti, ale i děti mladší, které mají rády muziku, zpěv, tanec, divadlo, básničky. Duháček v průběhu roku vystupuje pro seniory v místním penziónu v době adventní, velikonoční, v kulturním domě pro maminky, ale i ve své škole pro kamarády a jejich paní učitelky…
  Schází se odpoledne každé úterý od 15.30 – 16.00 hodin
pod vedením učitelek Kateřiny Čaplové a Jaroslavy Panuškové.

Aktivita svou činnost začne od 3. 10.2017.