Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @


Jsem
šikulka

Jsem šikulka


ZÁJMOVÉ KROUŽKY A NADSTANDARDY V „DUZE“
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18:

Občanské sdružení Orin v zastoupení lektorky tance a cvičitelky jógy Libuše Holečkové nabízí:

  • Tanečně pohybové hrátky pro děti MŠ - hravé cvičení s říkankami a vyprávěním bude probíhat každou středu od 14.30 hodin do 15.30 hodin. Platby budou probíhat pololetně bezhotovostně přímo lektorce nebo v hotovosti (po domluvě).
Nabídka pro starší děti a dospělé s p. Libuší Holečkovou:

Jóga pro školáky - středa 15.45 - 16.45 hod.
Jóga pro zdravý pohybový aparát a harmonii - středa 17.15-18.45 hod.
Cvičení ve stylu Port de bras - středa 19.00-20.00 hod.

Rehabilitační cvičení pro dospělé s p. Vladimírou Brabcovou - čtvrtek od 18.00 - 19.00 hodin.

ACT - akrální koaktivační terapie ve skupinách s p. Radkou Lečovou-Prosserovou
- pondělí a pátek vždy od 18.00 - 20.00 hod.


  POKRAČUJEME V TĚCHTO AKTIVITÁCH:

  „DO YOU SPEAK ENGLISH?“

Tento kroužek má v „DUZE“ dlouholetou tradici, původně byl určen nejstarší věkové skupině s dobrou výslovností, ale není uzavřen ani dětem mladším, s nimiž máme z předchozích roků dobré zkušenosti.
Aktivitu lektoruje paní učitelka Mgr. Marie Ancilla Vaňková. Kurzovné 800 Kč za rok.
Děti se seznamují se základními anglickými výrazy, spojeními, učí se najít vztah k jazyku hravou formou.
Naučí se hry i písně. Kroužek se koná každý týden v pondělí od 15.15 do 16.00 hodin.
Z důvodu malého zájmu nebude v tomto školním roce realizován. Děkujeme za pochopení.


„HBITÝ JAZÝČEK“

  Kroužek logopedické prevence "Hbitý jazýček"  se bude scházet každý čtvrtek od 15.00
do 15.30 hodin
pod vedením pí. učitelek Jitky Nejedlé a Jaroslavy Panuškové
(určené skupinky dětí se budou střídat po čtrnácti dnech).
Osvědčená spolupráce s klinickým logopedem Mgr. Ladou Hajžmanovou ze Strakonic bude i nadále pokračovat pravidelnými návštěvami u nás na zařízení, popř. v ambulanci paní Mgr. Hajžmanové ve Strakonicích.
 

„DUHÁČEK“

   

Zaštiťuje vskutku „duhové“ (pestré) činnosti. Je kroužkem pěveckým a hudebně pohybovým (s prvky dramatické výchovy a recitačními aktivitami). Přednostně uvítá starší předškolní děti, ale i děti mladší, které mají rády muziku, zpěv, tanec, divadlo, básničky. Duháček v průběhu roku vystupuje pro seniory v místním penziónu v době adventní, velikonoční, v kulturním domě pro maminky, ale i ve své škole pro kamarády a jejich paní učitelky…
  Schází se odpoledne každé úterý od 15.30 – 16.00 hodin
pod vedením učitelek Kateřiny Čaplové a Jaroslavy Panuškové.