Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @

Co je nového

aktualityINFORMACE A DOKUMENTY
ANEB, CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT:
 
ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024
DO KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY
DUHA HORAŽĎOVICE:

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
do KMŠ DUHA
od 1. 9. 2023 naleznete ZDE

°

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PLATBY
ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2022

Vážení rodiče,
upozorňujeme na změnu výše úplaty za předškolní vzdělávání
 s platností od 1. 9. 2022, která je stanovena na 500,-- měsíčně.
Děti v posledním roce povinné předškolní docházky
a děti s odkladem školní docházky úplatu za školné neplatí.


Směrnice pro úplatu za předškolní vzdělávání - ZDE

°
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CEN STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1. září 2022

Ceny stravného - ZDE

Stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou o školním stavování
(vyhl. č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů).
Ve vyhlášce jsou uvedeny výživové normy a finanční limity stravného
a pro veřejné mateřské školy zřízené obcí je tato vyhláška závazná.


°
Informace o akcích a aktivitách školy
a jednotlivých tříd naleznete níže v sekci:

"Připravované celoškolní aktivity"
a "Připravované aktivity na jednotlivých třídách"


°
V záložce "O nás" najdete:
 • návrh na rozpočet školy na rok 2023
 • návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy
 • schválený rozpočet školy na rok 2023
 • střednědobý výhled rozpočtu školy.
°

MILÍ RODIČE,

naše škola pořádá Dny otevřených dveří vždy při akcích
určených pro rodiče,děti a příznivce školy
(např. Adventní dílny, Masopust pro rodiče a děti, Jarní tvořivé dílny ...).
Pokud byste však měli zájem vidět běžný provoz na třídách,
přivítáme Vás kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
na tel. čísle 724 276 722 (řed. školy Bc. Lucie Listopadová).°

INFORMACE
PRO RODIČE DĚTÍ, PRO KTERÉ PLATÍ OD 1. 9. 2017
ZE ZÁKONA POVINNÁ
PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Dětem s povinnou předškolní docházkou je stanovena povinná doba pobytu v MŠ
od 8.00 nejm
éně do 12.00 hod. Každou nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně do Omluvného listu. V případě, že tak neučiní, bude vyzván ředitelkou školy k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Po uplynutí uvedené doby bude  přikročeno k nahlášení na OSPOD.
(citace ze Školního a vnitřního řádu KMŠ 2017)


°
 
Informativní článek zabývající se problematikou dětských očí  ZDE


°
Využití finančních prostředků EU na rozvoj prioritních oblastí pro rozvoj a budoucí směřování školy
 v projektu, který nese název "BADATELÉ". 
  **
PŘIPRAVOVANÉ CELOŠKOLNÍ AKTIVITY
 
31. 5. - celoškolní fotografování - od 8.30 hod. (dopoledne)
1. 6. - Den dětí v ZŠ Komenského - program plný soutěží - dopoledne
6. 6. - logopedická konzultace s Mgr. Ladou Hajžmanovou - od 7.00 hod. (sborovna)
29. 6. - rozloučení před prázdninami v kostele - dopoledne

 
*
PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH:

Třída BROUČCI

7. 6. - třídní výlet - mlýn Hoslovice (bližší info na třídě)
°
Třída PTÁČCI

2. 6.
- návštěva hasičárny - dopoledne
5. 6. - návštěva statku - dopoledne

 °
Třída OVEČKY

14. 6. - třídní výlet - hrad Velhartice (bližší info na třídě)
20. 6. - návštěva knihovny - 9.30 hod.

°

Třída RYBIČKY

22. 5. - výukový program v přírodovědné stanici "Voda" - dopoledne
29. 5. - výukový program v přírodovědné stanici "Breberky v lese" - dopoledne
5. 6. - výukový program v přírodovědné stanici "Pod vodní hladinou" - dopoledne
7. 6. - třídní výlet - mlýn Hoslovice (bližší info na třídě)

°
Třída MRAVENEČCI

29. 5. - třídní výlet - Zulejka Velenovy (bližší info na třídě)
31. 5. - táborák - rozloučení s Bohdankou (bližší info na třídě)

°
Třída SOVIČKY ("školáčci")

od 28. 3. - plavecký kurz - dopoledne (nahlášené děti)
plánované lekce plavání: 28. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 30. 5., 20. 6.

  8. 6. - Polytechnika - 9.00 hod. - tř. Ptáčci a Ovečky
                                            - 10.00 hod. - tř. Broučci a Rybičky

15. 6. - Cesta za pokladem a spaní předškoláčků v duhové mateřince
21. 6. - Pasování předškoláčků na školáky - kostel sv. Petra a Pavla

°
DUHÁČEK

30. 5. - poslední předprázdninové zmrzlinové setkání s Duháčkem - od 15.00 hod.
(23. 5. - není zkouška)
Zpěváčci se od října schází každé úterý od 15.00 hod. na třídě Ovečky.

  *


POSLEDNÍ AKTUALIZACE PROBĚHLA 28. 5. 2023
*


SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE ZDE
RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ - ZDE
*
CHRAŇ SVŮJ SVĚT, CHRAŇ SVŮJ ŽIVOT

Záchranný
          kruh
*

*