Aktuality Fotogalerie
Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada
U nás Titulní strana O nás E-mail @

Co je nového

aktualityINFORMACE A DOKUMENTY
ANEB, CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT:

ZÁPIS DĚTÍ

DO KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY DUHA HORAŽĎOVICE
proběhl
dne 7. května 2024.

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ - PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-25
ZDE

°

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PLATBY
ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2022

Vážení rodiče,
upozorňujeme na změnu výše úplaty za předškolní vzdělávání
 s platností od 1. 9. 2022, která je stanovena na 500,-- měsíčně.
Děti v posledním roce povinné předškolní docházky
a děti s odkladem školní docházky úplatu za školné neplatí.


Směrnice pro úplatu za předškolní vzdělávání - ZDE

°
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CEN STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1. září 2022

Ceny stravného - ZDE

Stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou o školním stavování
(vyhl. č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů).
Ve vyhlášce jsou uvedeny výživové normy a finanční limity stravného
a pro veřejné mateřské školy zřízené obcí je tato vyhláška závazná.


°
Informace o akcích a aktivitách školy
a jednotlivých tříd naleznete níže v sekci:

"Připravované celoškolní aktivity"
a "Připravované aktivity na jednotlivých třídách"


°
V záložce "O nás" najdete:
 • schválený rozpočet školy na rok 2024
 • střednědobý výhled rozpočtu školy.
°

MILÍ RODIČE,

naše škola pořádá Dny otevřených dveří vždy při akcích
určených pro rodiče,děti a příznivce školy
(např. Adventní dílny, Masopust pro rodiče a děti, Jarní tvořivé dílny ...).
Pokud byste však měli zájem vidět běžný provoz na třídách,
přivítáme Vás kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
na tel. čísle 724 276 722 (řed. školy Bc. Lucie Listopadová).°

INFORMACE
PRO RODIČE DĚTÍ, PRO KTERÉ PLATÍ OD 1. 9. 2017
ZE ZÁKONA POVINNÁ
PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Dětem s povinnou předškolní docházkou je stanovena povinná doba pobytu v MŠ
od 8.00 nejm
éně do 12.00 hod. Každou nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně do Omluvného listu. V případě, že tak neučiní, bude vyzván ředitelkou školy k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Po uplynutí uvedené doby bude  přikročeno k nahlášení na OSPOD.
(citace ze Školního a vnitřního řádu KMŠ 2017)


°
 
Informativní článek zabývající se problematikou dětských očí  ZDE


°
Využití finančních prostředků EU na rozvoj prioritních oblastí
pro rozvoj a budoucí směřování školy
 v projektu, který nese název "OBJEVUJEME SVĚT SPOLEČNĚ". 
  **
PŘIPRAVOVANÉ CELOŠKOLNÍ AKTIVITY

20. 5. - divadlo Šapitó - pohádkové pásmo - v 10.15 hod. (TV)

23. 5. - vystoupení Duháčku pro babičky a dědečky v penzionu - dopoledne

24. 5. - Den armády - Strakonice - dopoledne ("malíčci" zůstávají v KMŠ)

31. 5. - Den dětí v ZŠ Komenského - dopoledne

4. 6. - školní fotografování - dopoledne

11. 6. - logopedická konzultace s Mgr. Ladou Hajžmanovou - sborovna - 7.00 hod.

20. 6. - babičky a dědečkové v duhové mateřince - mezigenerační setkání a tvoření - dopoledne

25. 6. - rozloučení a požehnání před prázdninami v klášterním kostele - dopoledne

 
*
PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH:

Třída BROUČCI

28. 5. - vycházka na Ostrov - houbičky
7. 6. - Srní - třídní výlet - bližší info na třídě
10. 6. - cyklovýlet - školáčci
21. 6. - návštěva Lyckeby Amylex - 9.00 hod.

°
Třída PTÁČCI

22. 5. - program v klášteře
7. 6. - cyklovýlet - školáčci

 °
Třída OVEČKY

21. 5. - program v klášteře
3. 6. - cyklovýlet - školáčci
  7. 6. - Rabí - cesta vlakem do Žichovic a procházka na hrad Rabí - bližší info na třídě
(za příznivého počasí)
21. 6. - návštěva Lyckeby Amylex - 9.00 hod.

°

Třída RYBIČKY

21. 5. - knihovna - téma: "Rodina"
27. 5. - program v klášteře
10. 6. - cyklovýlet - školáčci
21. 6. - návštěva Lyckeby Amylex - 9.00 hod.

°
Třída MRAVENEČCI

30. 5. - přírodovědná stanice - dopoledne

°
Třída SOVIČKY ("školáčci")
 
31. 5. - ZUŠ - odchod v 8.30 hod.
13. 6. - Cesta za pokladem a spaní v duhové mateřince
18. 6. - Slavnostní pasování školáčků na školáky - 16.00 hod. - muzeum

od 27. 3. - plavecký výcvik - nahlášené děti
(3.4., 10.4., 17.4., 24.4., 15.5., 28.5. - náhradní termín z 22.5., 29. 5., 5.6., 12.6.)

°

Lesní školka OSTRŮVEK

21. 6.
- návštěva Lyckeby Amylex - 9.00 hod.

°

DUHÁČEK
Zpěváčci se schází každé úterý od 15.00 u Oveček.

23. 5. - vystoupení pro babičky a dědečky v penzionu - dopoledne

  *


POSLEDNÍ AKTUALIZACE PROBĚHLA 19. 5. 2024
*


SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE ZDE
RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ - ZDE
*
CHRAŇ SVŮJ SVĚT, CHRAŇ SVŮJ ŽIVOT

Záchranný
          kruh
*

*