Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @

Co je nového

aktualityINFORMACE A DOKUMENTY
ANEB, CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT:

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ do Křesťanské mateřské školy DUHA, Horažďovice p.o.
pro školní rok 2022-2023

ROZHODNUTÍ o přijetí dětí do KMŠ DUHA Horažďovice - ZDE


°
Informace o akcích a aktivitách školy
a jednotlivých tříd naleznete níže v sekci:

"Připravované celoškolní aktivity"
  a "Připravované aktivity na jednotlivých třídách"

°
V záložce "O nás" najdete schválený rozpočet školy na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu školy.

°

MILÍ RODIČE,

naše škola pořádá Dny otevřených dveří vždy při akcích
určených pro rodiče,děti a příznivce školy
(např. Adventní dílny, Masopust pro rodiče a děti, Jarní tvořivé dílny ...).
Pokud byste však měli zájem vidět běžný provoz na třídách,
přivítáme Vás kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
na tel. čísle 724 276 722 (řed. školy Bc. Lucie Listopadová).°

INFORMACE
PRO RODIČE DĚTÍ, PRO KTERÉ PLATÍ OD 1. 9. 2017
ZE ZÁKONA POVINNÁ
PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Dětem s povinnou předškolní docházkou je stanovena povinná doba pobytu v MŠ
od 8.00 nejm
éně do 12.00 hod. Každou nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně do Omluvného listu. V případě, že tak neučiní, bude vyzván ředitelkou školy k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Po uplynutí uvedené doby bude  přikročeno k nahlášení na OSPOD.
(citace ze Školního a vnitřního řádu KMŠ 2017)


°
 
Informativní článek zabývající se problematikou dětských očí  ZDE


°
Využití finančních prostředků EU na rozvoj prioritních oblastí pro rozvoj a budoucí směřování školy
 v projektu, který nese název "BADATELÉ". 
  **

PŘIPRAVOVANÉ CELOŠKOLNÍ AKTIVITY

1. 6. - den dětí v ZŠ Komenského - zábavné dopoledne - 9.00 hod.
20. 6. - divadlo Letadlo - Léto - od 9.00 hod.


LOGOPEDICK
É KONZULTACE s Mgr. Ladou Hajžmanovou:
  8. 6. - od 7.00 hod. ve sborovně školy


 
*
PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH:

Třída BROUČCI

°
Třída PTÁČCI
10. 6.
- projektový den v přírodovědné stanici - od 8.30 hod.

 °
Třída OVEČKY
10. 6.
- projektový den v přírodovědné stanici - od 8.30 hod.

°
Třída RYBIČKY
23. 5. - přírodovědná stanice

°
Třída MRAVENEČCI


°
Třída SOVIČKY ("školáčci")

25. 5. - lekce plavání (nahlášené děti) - odchod v 8.30 hod.
26. 5. - návštěva ZUŠ - 11.00 hod.
30. 5. - náhradní lekce plavání (nahlášené děti) - odchod v 10.15 hod.
6. 6. - dopolední cyklovýlet - tř. Broučci a Rybičky
7. 6. - dopolední cyklovýlet - tř. Ovečky a Ptáčci
8. 6. - závěrečná lekce plavání (nahlášené děti) - odchod v 8.30 hod.
16. 6. - cesta za pokladem a spaní v KMŠ - od 18.00 hod.
24. 6. - pasování předškoláčků na školáčky - od 17.00 hod.


PLAVÁNÍ: 25.5., 30.5., 8.6.


°
DUHÁČEK

Pro tento školní rok sboreček již svou činnost ukončil.
Na zpěváčky se budeme těšit opět po prázdninách (od října) v novém školním roce 2022-23.

  *


POSLEDNÍ AKTUALIZACE PROBĚHLA  23. 5. 2022
*


SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE ZDE
RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ - ZDE
*
CHRAŇ SVŮJ SVĚT, CHRAŇ SVŮJ ŽIVOT

Záchranný
                    kruh
*

*