Aktuality Fotogalerie
Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada
U nás Titulní strana O nás E-mail @

Co je nového

aktualityINFORMACE A DOKUMENTY
ANEB, CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT:


OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PLATBY
ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2022

Vážení rodiče,
upozorňujeme na změnu výše úplaty za předškolní vzdělávání
 s platností od 1. 9. 2022, která je stanovena na 500,-- měsíčně.
Děti v posledním roce povinné předškolní docházky
a děti s odkladem školní docházky úplatu za školné neplatí.


Směrnice pro úplatu za předškolní vzdělávání - ZDE

°
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CEN STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1. září 2022

Ceny stravného - ZDE

Stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou o školním stavování
(vyhl. č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů).
Ve vyhlášce jsou uvedeny výživové normy a finanční limity stravného
a pro veřejné mateřské školy zřízené obcí je tato vyhláška závazná.


°
Informace o akcích a aktivitách školy
a jednotlivých tříd naleznete níže v sekci:

"Připravované celoškolní aktivity"
a "Připravované aktivity na jednotlivých třídách"


°
V záložce "O nás" najdete:
 • návrh na rozpočet školy na rok 2024
 • návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy
 • schválený rozpočet školy na rok 2023
 • střednědobý výhled rozpočtu školy.
°

MILÍ RODIČE,

naše škola pořádá Dny otevřených dveří vždy při akcích
určených pro rodiče,děti a příznivce školy
(např. Adventní dílny, Masopust pro rodiče a děti, Jarní tvořivé dílny ...).
Pokud byste však měli zájem vidět běžný provoz na třídách,
přivítáme Vás kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
na tel. čísle 724 276 722 (řed. školy Bc. Lucie Listopadová).°

INFORMACE
PRO RODIČE DĚTÍ, PRO KTERÉ PLATÍ OD 1. 9. 2017
ZE ZÁKONA POVINNÁ
PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Dětem s povinnou předškolní docházkou je stanovena povinná doba pobytu v MŠ
od 8.00 nejm
éně do 12.00 hod. Každou nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně do Omluvného listu. V případě, že tak neučiní, bude vyzván ředitelkou školy k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Po uplynutí uvedené doby bude  přikročeno k nahlášení na OSPOD.
(citace ze Školního a vnitřního řádu KMŠ 2017)


°
 
Informativní článek zabývající se problematikou dětských očí  ZDE


°
Využití finančních prostředků EU na rozvoj prioritních oblastí
pro rozvoj a budoucí směřování školy
 v projektu, který nese název "OBJEVUJEME SVĚT SPOLEČNĚ". 
  **
PŘIPRAVOVANÉ CELOŠKOLNÍ AKTIVITY

13. 12. - logopedická konzultace s Mgr. Ladou Hajžmanovou - 7.00 hod.

  Termín bude ještě upřesněn - Slavnost světla - 16.30 hod.
- zahrada duhové školičky (malá zastavení s plněním různých úkolů)
- při zahájení vystoupí Duháček

 
*
PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH:

Třída BROUČCI

11. 12. - program v klášteře - 9.30 hod.

°
Třída PTÁČCI

13. 12. - program v klášteře - 9.30 hod.
18. 12. - projektový den v přírodovědné stanici

 °
Třída OVEČKY

8. 12. - knihovna - program: Vánoce - 9.30 hod.
12. 12. - program v klášteře - 9.30 hod.

°

Třída RYBIČKY

15. 12. - program v klášteře - 9.30 hod.
18. 12. - knihovna - program: Vánoce

°
Třída MRAVENEČCI


°
Třída SOVIČKY ("školáčci")

6. 12. - bobování na Loretě (tř. Broučci) - teplé oblečení, nepromokavé rukavice, boby - dopoledne
7. 12. - bobování na Loretě (tř. Rybičky) - teplé oblečení, nepromokavé rukavice, boby - dopoledne
20. 12. - tvoření s babičkami a dědečky v naší mateřince - od 9.00 hod.

°

Lesní školka OSTRŮVEK

°

DUHÁČEK
Zpěváčci se opět začali scházet každé úterý od 15.00 u Oveček.

  Termín bude ještě upřesněn - zahájení akce "Slavnost světla" - 16.30 hod.
20. 12. - vánoční setkání dětí s babičkami a dědečky v duhové mateřince

  *


POSLEDNÍ AKTUALIZACE PROBĚHLA 5. 12. 2023
*


SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE ZDE
RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ - ZDE
*
CHRAŇ SVŮJ SVĚT, CHRAŇ SVŮJ ŽIVOT

Záchranný
          kruh
*

*