Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @

Co je nového

aktualityINFORMACE A DOKUMENTY
ANEB, CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT:

Dne 12. října 2023 od 16.00 hod.
se uskuteční schůze SRPŠ v tělocvičně KMŠ.

PROGRAM_SCHŮZE
POZVÁNKA

°

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PLATBY
ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2022

Vážení rodiče,
upozorňujeme na změnu výše úplaty za předškolní vzdělávání
 s platností od 1. 9. 2022, která je stanovena na 500,-- měsíčně.
Děti v posledním roce povinné předškolní docházky
a děti s odkladem školní docházky úplatu za školné neplatí.


Směrnice pro úplatu za předškolní vzdělávání - ZDE

°
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CEN STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1. září 2022

Ceny stravného - ZDE

Stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou o školním stavování
(vyhl. č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů).
Ve vyhlášce jsou uvedeny výživové normy a finanční limity stravného
a pro veřejné mateřské školy zřízené obcí je tato vyhláška závazná.


°
Informace o akcích a aktivitách školy
a jednotlivých tříd naleznete níže v sekci:

"Připravované celoškolní aktivity"
a "Připravované aktivity na jednotlivých třídách"


°
V záložce "O nás" najdete:
 • návrh na rozpočet školy na rok 2023
 • návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy
 • schválený rozpočet školy na rok 2023
 • střednědobý výhled rozpočtu školy.
°

MILÍ RODIČE,

naše škola pořádá Dny otevřených dveří vždy při akcích
určených pro rodiče,děti a příznivce školy
(např. Adventní dílny, Masopust pro rodiče a děti, Jarní tvořivé dílny ...).
Pokud byste však měli zájem vidět běžný provoz na třídách,
přivítáme Vás kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
na tel. čísle 724 276 722 (řed. školy Bc. Lucie Listopadová).°

INFORMACE
PRO RODIČE DĚTÍ, PRO KTERÉ PLATÍ OD 1. 9. 2017
ZE ZÁKONA POVINNÁ
PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Dětem s povinnou předškolní docházkou je stanovena povinná doba pobytu v MŠ
od 8.00 nejm
éně do 12.00 hod. Každou nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně do Omluvného listu. V případě, že tak neučiní, bude vyzván ředitelkou školy k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Po uplynutí uvedené doby bude  přikročeno k nahlášení na OSPOD.
(citace ze Školního a vnitřního řádu KMŠ 2017)


°
 
Informativní článek zabývající se problematikou dětských očí  ZDE


°
Využití finančních prostředků EU na rozvoj prioritních oblastí
pro rozvoj a budoucí směřování školy
 v projektu, který nese název "OBJEVUJEME SVĚT SPOLEČNĚ". 
  **
PŘIPRAVOVANÉ CELOŠKOLNÍ AKTIVITY
   
25. 10. - logopedická konzultace s Mgr. Ladou Hajžmanovou - 7.00 hod.
(sborovna - 1. patro na hlavním pavilonu)
1. 11. - vánoční fotografování dětí (dopoledne)
14. 11. - divadlo Šapitó - "Brémští cirkusanti" - 10.30 hod.
22. 11. - logopedická konzultace s Mgr. Ladou Hajžmanovou - 7.00 hod.

 
*
PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH:

Třída BROUČCI
2. 10.
- Houbaření u Broučků - 9.00 hod. - info na třídě
13. 10. - zdobení hnětynek - dopoledne
16. 10. - přírodovědná stanice
23. 10. - program v klášteře s Ancillkou - pedagogika F. Ketta - 9.30 hod.
31. 10. - knihovna - program: Podzim a Dušičky - 9.30 hod.
9. 11. - projektový den ve stanici - 8.30 hod.
15. 11. - návštěva babiček a dědečků v penzionu - dopoledne

°
Třída PTÁČCI
2. 10.
- knihovna - program: Posvícení
30. 10. - program v klášteře s Ancillkou - pedagogika F. Ketta - 9.30 hod.
6. 11. - projektový den ve stanici - 8.30 hod.

 °
Třída OVEČKY
11. 10.
- knihovna - program: Posvícení - 10.00 hod.
12. 10. - zdobení hnětynek - dopoledne
18. 10. - návštěva babiček a dědečků v penzionu - dopoledne
24. 10. - program v klášteře s Ancillkou - pedagogika F. Ketta - 9.30 hod.
3. 11. - knihovna - program: Podzim a Dušičky - 10.00 hod.
7. 11. - projektový den ve stanici - 8.30 hod.

°

Třída RYBIČKY
12. 10.
- přírodovědná stanice
25. 10. - program v klášteře s Ancillkou - pedagogika F. Ketta - 9.30 hod.
10. 11. - projektový den ve stanici - 8.30 hod.

°
Třída MRAVENEČCI

°
Třída SOVIČKY ("školáčci")
13. 11.
- projektový den ve stanici - třídy Broučci a Rybičky - 8.30 hod.
15. 11. - projektový den ve stanici - třídy Ovečky a Ptáčci - 8.30 hod.

°
Lesní třída Ostrůvek

°
DUHÁČEK

Zpěváčci se opět začnou scházet od října.

  *


POSLEDNÍ AKTUALIZACE PROBĚHLA 30. 9. 2023
*


SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE ZDE
RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ - ZDE
*
CHRAŇ SVŮJ SVĚT, CHRAŇ SVŮJ ŽIVOT

Záchranný
          kruh
*

*