Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @

Co je nového

aktualityINFORMACE A DOKUMENTY
ANEB, CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT:

ZÁPIS
Seznam registračních čísel přijatých dětí pro školní rok 2020-2021
naleznete v oznámení rozhodnutí níže:


OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE NA ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 - ZDE

Děkujeme za Váš zájem o naši duhovou mateřinku a již se těšíme na setkání s Vámi.

°

Informace k znovuotevření Křesťanské mateřské školy DUHA


Vážení rodiče, milé děti,
ke dni 18. května 2020 bude obnoven provoz naší duhové mateřinky, který bude probíhat v rámci dodržování hygienických opatření stanovených na základě manuálu MŠMT vydaného pro mateřské školy.
Při prvním vstupu do mateřské školy předloží zákonný zástupce dítěte podepsané čestné prohlášení:

 • o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 • o seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory stanovených Ministerstvem zdravotnictví


°

Informace o akcích a aktivitách školy
a jednotlivých tříd naleznete níže v sekci:

"Připravované celoškolní aktivity"
  a "Připravované aktivity na jednotlivých třídách"

°

V záložce "O nás" najdete návrh rozpočtu na rok 2020
a střednědobý výhled rozpočtu.

°

MILÍ RODIČE,

naše škola pořádá Dny otevřených dveří vždy při akcích
určených pro rodiče,děti a příznivce školy
(např. Adventní dílny, Masopust pro rodiče a děti, Jarní tvořivé dílny ...).
Pokud byste však měli zájem vidět běžný provoz na třídách,
přivítáme Vás kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
na tel. čísle 724 276 722 (řed. školy Bc. Lucie Listopadová).°

INFORMACE
PRO RODIČE DĚTÍ, PRO KTERÉ PLATÍ OD 1. 9. 2017
ZE ZÁKONA POVINNÁ
PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Dětem s povinnou předškolní docházkou je stanovena povinná doba pobytu v MŠ
od 8.00 nejm
éně do 12.00 hod. Každou nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně do Omluvného listu. V případě, že tak neučiní, bude vyzván ředitelkou školy k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději
do
3 dnů ode dne výzvy. Po uplynutí uvedené doby bude  přikročeno k nahlášení na OSPOD.
(citace ze Školního a vnitřního řádu KMŠ 2017)

°
Informativní článek zabývající se problematikou dětských očí  ZDE


°
Využití finančních prostředků EU na rozvoj prioritních oblastí pro rozvoj a budoucí směřování školy
 v projektu, který nese název "Společně a hravě NAPODRUHÉ". 
  **

PŘIPRAVOVANÉ CELOŠKOLNÍ AKTIVITY
   
1. 6. - Den dětí v duhové mateřince - dopoledne plné her a zábavy

4. 6. - fotografování jednotlivých tříd na zahradě (společenské oblečení):
9.45 hod. - Mravenečci,
10.00 hod. - Broučci,
10.15 hod. - Ptáčci,
10.30 hod. - Ovečky,
10.45 hod. - Rybičky,
11.00 hod. - předškoláci
Prosíme rodiče, kteří přivedou děti na focení a v současné době do MŠ nedochází,
aby zazvonili u hlavních dveří na svou třídu (rodiče dětí ze třídy Rybičky u svého vchodu)
a vyčkali, až si třídní učitelky dítě převezmou.
Poté počkali před budovou, až jim opět dítě přivedou zpět.
Předem děkujeme za pochopení, trpělivost a spolupráci


*
PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH:

Třída BROUČCI = ŽABIČKY ("školáčci")

2. 6. - návštěva přírodovědné stanice

3. 6. - focení dětí na "školácké" TABLO

5. 6. - focení dětí na "školácké" TABLO - děti, které v současné době do MŠ nedochází

  9. 6. - POLYTECHNIKA - dopoledne

10. 6. - ENVIRO program v Proudu - "Pod vodou" - zkoumání života ve vodě

15. 6. - POLYTECHNIKA - dopoledne

25. 6. - PASOVÁNÍ předškoláčků na školáky -  od 16.00 hod. v kostele sv. Petra a Pavla na náměstí
- akce je určena pouze pro děti a jejich doprovod, které v tomto roce ukončují předškolní docházku. Vzhledem k situaci a stanoveným pravidlům bude celou akci dokumentovat profesionální fotograf. Prosíme proto, aby jste se neshlukovali před dětmi a toto pravidlo dodrželi.
Veškeré fotografie budou po akci k dispozici v KMŠ. Děkujeme za pochopení, spolupráci a toleranci.
 
°
Třída PTÁČCI

 

 °
Třída OVEČKY


°
Třída RYBIČKY


°
Třída ŽABIČKY


°

Třída MRAVENEČCI

°
DUHÁČEK

Zpěváčci scházíme se každé úterý v 15.30 hod. na třídě Ovečky.
V současné době je činnost sborečku přerušena.

  *


POSLEDNÍ AKTUALIZACE PROBĚHLA  30. 5. 2020
*


SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE ZDE
RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ - ZDE
*
CHRAŇ SVŮJ SVĚT, CHRAŇ SVŮJ ŽIVOT

Záchranný
          kruh
*

*