Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @

Co je nového

aktualityINFORMACE A DOKUMENTY
ANEB, CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT:


INFORMACE K 1. FÁZI OTEVÍRÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DUHA - ZDE


°
INFORMACE K ZÁPISU DO KMŠ DUHA
LETÁČEK ZDE


Formuláře potřebné k zápisu a k vytištění:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Evidenční list dítěte
Informace o průběhu zápisu - Zápis směrnice°
INFORMACE K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení rodiče, milé děti,
blíží se čas, kdy by za "normálních" okolností proběhl zápis do základních škol.
Vzhledem k současné situaci bohužel nebude možné uskutečnit zápis ani předchozí programy
 pro předškoláky tradiční formou, proto nás základní školy požádaly
o předání základních informací k průběhu zápisu ve formě letáčku.

Informace k zápisu do ZŠ Blatenská
Informace k organizaci zápisu do ZŠ Blatenská

Informace k zápisu do ZŠ Komenského

°
INFORMACE O STRAVOVÁNÍ
Vážení rodiče,
 stravování dětí, pro které platí distanční vzdělávání (děti v posledním roce školní docházky), nebudeme po dobu uzavření MŠ poskytovat ze závažných místních epidemiologických důvodů.
Děkujeme za pochopeníINFORMACE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Na facebooku školy opět naleznete materiály a návrhy činností
pro distanční vzdělávání dětí.
Po předchozí domluvě je také možné materiály vytisknout
a vyzvednout si je osobně v MŠ nebo přeposlat na osobní email
(pokud nejste přihlášeni na facebooku).
Děkujeme a těšíme se na spolupráci


°
 
INFORMACE K OMEZENÉMU PROVOZU
KMŠ

Vážení rodiče,
z důvodu nepříznivé epidemiologické situace vláda ČR uzavřela běžný provoz mateřských škol:

Usnesení vlády české republiky ze dne 26.2.2021 č. 200

Naše škola zůstává v provozu pouze pro děti,
jejichž rodiče pracují ve složkách IZS a vybraných profesích.

Škola tentokrát nebude vydávat žádné potvrzení o uzavření zařízení,
avšak informace o ošetřovném naleznete v odkazu:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání

°
MŠMT - hygienické pokyny pro MŠ
 
https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual

°
 
Informace o akcích a aktivitách školy
a jednotlivých tříd naleznete níže v sekci:

"Připravované celoškolní aktivity"
  a "Připravované aktivity na jednotlivých třídách"

°
V záložce "O nás" najdete schválený rozpočet školy na rok 2021
a střednědobý výhled rozpočtu školy.

°

MILÍ RODIČE,

naše škola pořádá Dny otevřených dveří vždy při akcích
určených pro rodiče,děti a příznivce školy
(např. Adventní dílny, Masopust pro rodiče a děti, Jarní tvořivé dílny ...).
Pokud byste však měli zájem vidět běžný provoz na třídách,
přivítáme Vás kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
na tel. čísle 724 276 722 (řed. školy Bc. Lucie Listopadová).°

INFORMACE
PRO RODIČE DĚTÍ, PRO KTERÉ PLATÍ OD 1. 9. 2017
ZE ZÁKONA POVINNÁ
PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Dětem s povinnou předškolní docházkou je stanovena povinná doba pobytu v MŠ
od 8.00 nejm
éně do 12.00 hod. Každou nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně do Omluvného listu. V případě, že tak neučiní, bude vyzván ředitelkou školy k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Po uplynutí uvedené doby bude  přikročeno k nahlášení na OSPOD.
(citace ze Školního a vnitřního řádu KMŠ 2017)


°
 
Informativní článek zabývající se problematikou dětských očí  ZDE


°
Využití finančních prostředků EU na rozvoj prioritních oblastí pro rozvoj a budoucí směřování školy
 v projektu, který nese název "Společně a hravě NAPODRUHÉ". 
  **

PŘIPRAVOVANÉ CELOŠKOLNÍ AKTIVITY
 


*
PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH:

Třída BROUČCI

°
Třída PTÁČCI

 °
Třída OVEČKY

°
Třída RYBIČKY

°
Třída MRAVENEČCI


°
Třída ŽABIČKY

6. 5. - polytechnika - školáčci ze tř. Broučci a Rybičky - 9.00 hod.
3. 6. - polytechnika - všichni školáčci - 9.00 hod.

°
DUHÁČEK

Zpěváčci, scházíme se každé úterý v 15.30 hod. na třídě Ovečky
Kroužek je prozatím zrušen z důvodu mimořádních opatření.
Činnost kroužku bude zahájena ihned, jakmile nám to situace dovolí.
Děkujeme za pochopení.

  *


POSLEDNÍ AKTUALIZACE PROBĚHLA  12. 4. 2021
*


SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE ZDE
RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ - ZDE
*
CHRAŇ SVŮJ SVĚT, CHRAŇ SVŮJ ŽIVOT

Záchranný
                    kruh
*

*