Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @


Jsem
šikulka

Jsem šikulka


ZÁJMOVÉ KROUŽKY A NADSTANDARDY V „DUZE“
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22:

  Hýbánky pro děti od 4 let - hrátky s pohybem, dechem a relaxací pod vedením lektorky Libuše Holečkové bude probíhat každou středu od 14.30 hodin do 15.30 hodin.
Začínáme 6. 10. 2021.

Platby budou spláceny pololetně bezhotovostně přímo lektorce nebo v hotovosti (po domluvě).
Nabídka pro dospělé s p. Libuší Holečkovou - začátek kurzů od 6. 10.2021:

Jóga - pro mládež a dospělé - začátečníci - středa 16.00-17.15 hod.
Jóga - pro mládež a dospělé - pokročilí - středa 17.30-18.45 hod.
  Jóga - pro mládež a dospělé - večerní ztišení - středa 19.00-20.15 hod.

V případě zájmu proveďte online rezervaci: libuse-holeckova.webnode.cz

Jóga pro dospělé s p. Olgou Korousovou - úterý od 17.30 - 18.30 hod.

Rehabilitační cvičení pro dospělé
s p. Vladimírou Brabcovou - čtvrtek od 18.00 - 19.00 hodin.ACT - akrální koaktivační terapie ve skupinách s p. Radkou Lečovou-Prosserovou
- pondělí a pátek vždy od 18.00 - 20.00 hod.


  POKRAČUJEME V TĚCHTO AKTIVITÁCH:

„HBITÝ JAZÝČEK“

  Kroužek logopedické prevence "Hbitý jazýček"  se schází každý čtvrtek od 15.00
do 15.30 hodin
pod vedením pí. učitelek Jitky Nejedlé a Jany Turkové
(určené skupinky dětí se budou střídat po čtrnácti dnech).
Osvědčená spolupráce s klinickým logopedem Mgr. Ladou Hajžmanovou ze Strakonic bude i nadále pokračovat pravidelnými návštěvami u nás na zařízení, popř. v ambulanci paní Mgr. Hajžmanové ve Strakonicích.
Začínáme od 7. 10. 2021.

 

„DUHÁČEK“

   

Zaštiťuje vskutku „duhové“ (pestré) činnosti. Je kroužkem pěveckým a hudebně pohybovým (s prvky dramatické výchovy a recitačními aktivitami). Přednostně uvítá starší předškolní děti, ale i děti mladší, které mají rády muziku, zpěv, tanec, divadlo, básničky. Duháček v průběhu roku vystupuje pro seniory v místním penziónu v době adventní, velikonoční, pro maminky, ale i pro kamarády a jejich paní učitelky… (pokud nám to situace dovolí).
  Schází se odpoledne každé úterý od 15.00 – 15.30 hodin na třídě Ovečky
pod vedením učitelek Vlasty Kateřiny Čaplové a Jaroslavy Panuškové.
Začínáme 12. 10. 2021.