Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail @

Tady se nenudím

tady se nenudim

 

NAŠE AKTIVITY


Jsme zapojeni do projektu "Zdravá mateřská škola"Využití finančních prostředků EU na rozvoj prioritních oblastí pro rozvoj a budoucí směřování školy
 v projektu, který nese název "Společně a hravě napodruhé".
Jsme zapojeni do projektu "Zelená škola"

Rozvojový program podpory logopedické prevence ZDE


Škola je zaregistrována v Programu podpory digitalizace škol - bližší info naleznete na:
www.edulabcr.cz/program.


Pravidelné návštěvy kláštera a kostela s výchovnou náplní (smyslově symbolická pedagogika a metoda F. Ketta) ve spolupráci
s místním vikariátem a školskými sestrami de Notre Dame
e Twinning - partnertsví škol v Evropě

e Twinning

Ocenění naší mezinárodní spolupráce


cena kvality
              Label

evropský certifikát kvality


Jsme zapojeni do sítě MŠ se zájmem o ekologickou/enviromentální výchovu Mrkvička


                                             

Představení divadélka NÁNA, Divadla Letadla a jiných.

divadlo Dráčekdivadlo Dráček

Čí je posvícení ??? Naše!!! Posvícenský blok navazující na tradiční zvyky.
Jeho vyvrcholením je tradiční příprava hnětýnek a návštěva kostela.

            

Mikuláš, Mikuláš, přišel k nám na koláč…

mikulas 

Oslavujeme svátky rodiny aneb (Půjdem spolu do Betléma) spojené s tradiční společnou vánoční besídkou všech tříd, obdarováním a koledováním na schodech
(završenou pomocí koledníků při TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE ve spolupráci s Městskou Charitou).

Jemine, domine, masopust pomine – společná oslava masopustu
spojená s nefalšovaným karnevalovým veselím a průvodem masek ve škole,
soutěžemi a tancem, umocněná delikatesním „papáním.“

masopust

Popelec - návštěva kostela
  

Stojí vrba košatá…  aneb (Prožíváme a slavíme Velikonoce) křesťanské prožití propojeno s lidovými tradicemi a zvyky.

klaster

Plavecký výcvik školáků.

plavání 

Sláva, nazdar, výletu – školní výlet.


 Poslední den u nás aneb (Rozloučení s předškoláky s pyžámkovou nocí) během níž hledáme poklad pod starobylou Práchní,
skládáme malou maturitu, grilujeme, „lampiónujeme“, čekáme překvapení v podobě policejních psíků, sledujeme jejich výcvik,
zpíváme, soutěžíme, očekáváme „školní bílou paní“…

pani

Pasování na školáky

pasováníPokračujeme v projektech ovlivňující zdraví a celkový životní styl:

Protikuřácký program = Aby děti nekouřily ani pasivně.

Co nám škodí a co nám prospívá  = zdravá strava a návyky.

Třídíme odpady (školní třídírna).

Naše planeta Země.

Ekologie – výjezdy do Kašperských Hor =  ekologické programy.

Cyklovýlety.

Dodržování pitného režimu.

Pohybové aktivity dětí - využití školní tělocvičny, zahrady.

Pěstujeme bylinky a zeleninu, seznamujeme se s jejich využitím a účinky pro naše zdraví.

Zařazujeme pravidelný pobyt venku.

Logopedickou prevenci v rámci denních bloků, kroužku Hbitý jazýček
a pravidelných návštěv klinického logopeda Mgr. Lady Hajžmanové.

Využití smyslově symbolické pedagogiky ve výchově a vzdědávacích činnostech.

Pracovní dílny pro rodiče v rámci jednotlivých tříd.

Chystáme projekty.

Postupná modernizace počítačového vybavení - interaktivní tabule, tablety.

Využíváme komunitního (diskuzního) kruhu jako metody k posílení empatie a učení.

Vytváříme s dětmi pravidla soužití.

 Zachováváme heterogenní uspořádání čtyř tříd. S předškoláky pracujeme jednou až dvakrát týdně v 5. třídě.

Pro nejmenší dvouleté děti byla zřízena speciální třída, kde nabízíme aktivity určené pro tuto věkovou skupinu.

Individuálně integrujeme.

Příchody dětí do DUHY dle potřeby rodičů.