Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada
U nás Titulní strana O nás E-mail @

Zahrada

legrace


Další etapa rekonstrukce školní zahrady byla spolufinancována
z podpory Státního fondu životního prostředí, zřizovatelem školy Města Horažďovice
a Spolku rodičů a přátel školy.
Díky jejich podpoře mohly vzniknout další prvky v naší přírodní zahradě.
https://www.mzp.cz/
https://www.sfzp.cz/Dne 21. 10. 2018
- proběhlo Slavnostní otevření zahrady, spojené s Dnem otevřených dveří duhové mateřinky. Po krátkých proslovech paní ředitelky Bc. Lucie Listopadové a bývalé paní ředitelky Mgr. Aleny Průchové, pana starosty Ing. Michala Formana a zástupce Nadace Proměny Karla Komárka projektového manažera Radka Janouška, následovalo požehnání od jáhna církve čs. husitské Samuela Vašina.  Za pomoci dětí došlo k slavnostnímu rozvázání stuhy (lana vyzdobeného balonky a duhovými fáborky).
Poté si mohli všichni přítomní vyzkoušet herní prvky a prohlédnout prostory školy. V tělocvičně byla pro nejmenší připravena pohádka "O Budulínkovi" divadélka LUK, a poté následovaly různé disciplíny s plněním úkolů a s tvořením. Pro všechny přítomné bylo připraveno malé občerstvení
 a kdo chtěl, mohl si opéci vuřtíka na novém ohništi.
Na závěr byly vypuštěny lampionky přání.
 Chtěli bychom poděkovat všem za účast a za pohodové strávení nedělního odpoledne.
Doufáme, že takovýchto setkání bude více a Vy se k nám budete stále rádi vracet.


Dne 19. 5. 2018
- se konala oslava 50. výročí mateřské školy, kde byly všem přítomným podány informace s vývojem rekonstrukce zahrady. Mimořádný příspěvek od rodičů a přátel školy bude věnován na projekt ZAHRADA HROU, podporovaný Nadací Proměny Karla Komárka.
Za dobrovolný příspěpek všem děkujeme.


Dne 12. 4.
2018 se uskutečnila společná akce s rodiči a dětmi pod názvem "Odemykáme jaro".
Tato akce byla náhradou za tradiční "Odemykání zahrady", neboť se v současné době začíná naše školní zahrada upravovat.
S rodiči a dětmi jsme se vypravili na jarní procházku do přírody směrem na Mokrou a Ostrov, kde byl pro všechny přítomné připraven zábavný program.
Poté jsme si opekli vuřtíky a občerstvili se na vyhrazeném místě zahrady, aby byla zachována bezpečnost dětí.
 

Dne 13. 2. 2018
se konala akce pro rodiče a děti s názvem "Duhový masopust".
 Přítomní se zde dozvěděli o pokračování projektu ZAHRADA HROU, podporovaného Nadací Proměny Karla Komárka.
Všichni jsme si užili odpoledne plné her, soutěží, tance a zábavy.
Akce byla také částečně věnována k připomenutí 50. výročí mateřské školy.
(fotografie z akce naleznete na: http://krestanska.rajce.idnes.cz/)

Dne 30. 11. se na všech třídách naší duhové školičky uskutečnily Předadventní tvořivé dílny,
na kterých si mohli děti, rodiče a příznivci školy vyrobit vánoční dekorace nebo vánoční dárky
pro sebe či své blízké. Část výtěžku bude věnován na rekonstrukci zahrady.


Dne 24. 10.
se na školní zahradě konala tradiční akce ZAMYKÁNÍ ZAHRADY,
při které jsme za pomoci rodičů, dětí a přátel školy připravili zahradu na zimní spánek
a navíc jsme již společně započali přípravu na rekonstrukci.
Ochotní rodiče nám pomohli vyklidit dvě pískoviště (odvézt písek a vyndat dlaždice),
 které budou zrušeny - jeden z prostorů bude využit na zřízení tzv. kutiště.
Všem zúčastněným ještě jednou velmi děkujeme za pomoc a doufáme,
že nám zachovají přízeň i při dalších akcích spojených s rekonstrukcí zahrady.

Dne 21. 6. se na zahradě konalo setkání a tvoření s babičkami a dědečky z místní Charity a s dětmi navštěvujícími výtvarný obor v ZUŠ.
Po té následovalo
tvořivé a soutěžní odpoledne pro děti a širokou veřejnost
(náhrada za neuskutečněné soutěže ze dne 6. 6. 2017, které měly následovat po ukončení divadelního představení V. Marčíka "Bajaja", avšak nekonaly se z důvodu nepříznivého počasí)


Dne 6. 6. se konalo divadelní představení Víti Marčíka "Bajaja" na nádvoří zámku, které bylo spojeno s představením projektu "ZAHRADA HROU"
široké veřejnosti na proměnu školní zahrady, který podporuje Nadace Proměny Karla Komárka.
ZDE naleznete několik fotografií z této akce

(ostatní fotografie na http://krestanska.rajce.idnes.cz/

Dne 4. 5.
nás navštívily lektorky Nadace Proměny Karla Komárka s tvořivým programem.
Část programu proběhla na školní zahradě a část v prostorách školy.
(fotografie z akce naleznete na http://krestanska.rajce.idnes.cz/)

Dne 25. 4.
byla uspořádána akce
"
Den země" na podporu projektu Nadace Proměny Karla Komárka "Zahrada hrou" ve spolupráci s envicentrem PROUD v přírodovědné stanici, kde byl pro celou naši mateřinku připraven velice zajímavý výukový program.
Tímto bychom chtěli všem organizátorům moc poděkovat.
(fotografie z akce naleznete na http://krestanska.rajce.idnes.cz/)

Dne 24. února 2017 se konala akce pro rodiče a děti - prezentace konečné verze projektu
Zahrada hrou (architekt Mgr. V. Ledvina a ak. malíř L. Kovář)
z grantové výzvy nadace Proměny Karla Komárka
spojená s Masopusním rejem, na které jsme měli možnost přivítat také zástupce této nadace - projektové manažery R. Janouška a J. Říhovou
a zástupce města Horažďovice pana starostu Ing. M. Formana.

ZDE naleznete několik fotografií z této akce

(ostatní fotografie na http://krestanska.rajce.idnes.cz/)


Dne 26. ledna 2017
se konala na školní zahradě akce pro rodiče a děti
pod názvem "Zimní olympijské (za)hrátky"

ZDE naleznete několik fotografií z této akce
(ostatní fotografie na http://krestanska.rajče.idnes.cz/ )


RADOSTNÁ ZVĚST

Naše škola získala grant do výše 800 tisíc korun na obnovu nebo vybudování
své zahrady spolu s dalšími čtyřmi
z Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a z Prahy. O pětici vítězných
žadatelů rozhodla po tříkolovém hodnocení správní rada nadace
Proměny Karla Komárka - INFO ZDE.


WEBOVÉ STRÁNKY, KDE NALEZNETE INFORMACE O NADACI PROMĚNY:
http://zahrada-horazdovice.nadace-promeny.cz/
www.nadace-promeny.cz
www.promenyproskoly.cz